Daily Archives: April 1, 2018


người mua căn hộ Khai Sơn City Long biên cẩn xem xét tới những điều khoản trong hợp đồng mua bán trước khi ký quy hoạch tổng quy hoạch rộng 567833 hecta do nhà đầu tư KS Invest thực hiện xây dựng, tập đoàn này hoàn toàn xuất hiện đủ […]

căn hộ Khai Sơn City Long biên